HET PACHT LOKET

Pacht Loket

voor grondig beheer Contactgegevens Adres : Alexanderweg 55 Plaats : Bennekom Postadres : Antwoordnummer 10.351 5200 VB ‘s-Hertogenbosch KvK : 69873755 Telefoon : 0318 - 84 30 84 Email : beheer@pachtloket.nl Uw percelen zorgeloos in beheer. Bel voor meer informatie 06 - 1533 1842

Welkom

op onze website PachtLoket.nl

Wij ondersteunen verpachters, beleggers, grondeigenaren bij het opstellen van

pachtcontracten en beheer van gronden.

Pacht- en contractbeheer

Wij verzorgen uw pachtcontracten en verzorgen het contact met de pachter. Tevens ontvangen onze opdrachtgevers frequent met een overzicht inzake de wijzigingen en/of pachtpenningen. Het Pachtloket werkt zowel via telefoon, per mail als op afspraak. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Links

Hier vindt u interessante links die handig zijn voor

eigenaren en gebruikers van grond.

Als u meer links weet die interessant kunnen zijn voor pachters en/of verpachters, wilt u ons dan mailen aub? Artikel 395 BW inzake pacht Artikel 397 BW inzake pacht Overheid.nl Grondkamers Waterschappen Nederlandse Vereniging van Rentmeesters
© 2021 PachtLoket
HOME

Welkom

op onze website PachtLoket.nl

Wij ondersteunen verpachters, beleggers, grondeigenaren

bij het opstellen van pachtcontracten en beheer van

gronden.

Pacht- en contractbeheer

Wij verzorgen uw pachtcontracten en verzorgen het contact met de pachter. Tevens ontvangen onze opdrachtgevers frequent met een overzicht inzake de wijzigingen en/of pachtpenningen. Het Pachtloket werkt zowel via telefoon, per mail als op afspraak. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Pacht Loket

voor grondig beheer Contactgegevens Adres : Alexanderweg 55 Plaats : Bennekom Postadres : Antwoordnummer 10.351 5200 VB ‘s-Hertogenbosch KvK : 69873755 Telefoon : 0318 - 84 30 84 Email : beheer@pachtloket.nl Uw percelen zorgeloos in beheer. Bel voor meer informatie 06 - 1533 1842

Links

Hier vindt u interessante links die handig zijn

voor eigenaren en gebruikers van grond.

Als u meer links weet die interessant kunnen zijn voor pachters en/of verpachters, wilt u ons dan mailen aub? Artikel 395 BW inzake pacht Artikel 397 BW inzake pacht Overheid.nl Grondkamers Waterschappen Nederlandse Vereniging van Rentmeesters
© 2021 Pacht Loket

Werkzaamheden rentmeesters

Het werk van een rentmeester is boeiend, afwisselend en toekomstgericht. Steden willen uitbreiden en onze rol als transportland vraagt om asfalt en rails. Tegelijkertijd verdienen natuur en omgeving de aandacht. Bij al deze zaken is de expertise van een rentmeester van groot belang. Rentmeesters zijn werkzaam voor de overheid, zoals het Rijk en de provincies, gemeenten en waterschappen. Maar ook voor natuurorganisaties, denk hierbij aan Staatsbosbeheer en de Vereniging Natuurmonumenten. Vele rentmeestersr hebben een eenmanszaak of zijn in dienst van adviesbureaus, vermogensbeheerders of de grotere rentmeesterskantoren. In overlegsituaties zitten rentmeesters aan beide zijden van de tafel. Tot de werkzaamheden behoren onder andere: Beheer van grond en/of gebouwen Taxatie Advisering bij aan- en verkoop (Erf)pacht Planschade Onteigening Juridische advisering
HET PACHT LOKET
HOME