HET PACHT LOKET

Beheer

Beheer van cultuurgrond voor grondeigenaren / beleggers

Beheer en verpachten van grond behoort tot onze hoofdtaken. Het uit handen nemen van de rompslomp bij grond (in eigendom van niet-agrariers) is ons belangrijkste doel. De vele werkzaamheden en de tijd die er mee gepaard gaan om dit zelf te doen, wegen niet op tegen onze beheerkosten. Door uw grond in beheer te geven bij Pachtloket bent u verzekerd van zorgeloos beheer. Wij sluiten een pachtcontract af met de pachter namens de grondeigenaren die met ons een beheerovereenkomst hebben gesloten. Dus in die gevallen ontvangen wij pacht, conform de landelijk vastgestelde pachtnormen. De beheervergoeding is genoemd in de beheerovereenkomst en wordt verrekend met de ontvangen pacht. De voordelen van het in beheer geven van (beleggings)gronden voor de eigenaren zijn: - geen administratieve rompslomp - geen individuele contract(onderhandeling) met pachters - vrijstelling voor OZB (cultuurgrondvrijstelling) - waarde-aanpassing Het voordeel van het uitbesteden van het beheer voor de eigenaar zit hoofdzakelijk in de financiële voordelen bij de laatste 2 punten. Voor meer informatie bekijkt u de pagina Advies.
© 2021 PachtLoket

Gratis Advies

U kunt vrijblijvend contact opnemen met Pachtloket

Voor vragen over pacht- en grondaken, erfpacht, koop- en verkoop van gronden en opstallen, onteigening, WVG etc etc. U krijgt gratis telefonisch advies. Bij herhalend- of schriftelijk advies kunnen wij met u een onkostenvergoeding of uurloon overeenkomen voor uit te voeren werkzaamheden. Deze vergoeding is gebaseerd op de tijdsinspanning die uw vraag aan werkzaamheden met zich meebrengt. Heeft u grond in eigendom die nog niet beheerd wordt, neem dan zeker contact op!
BEHEER

Beheer

Beheer van cultuurgrond voor

grondeigenaren / beleggers

Beheer en verpachten van grond behoort tot onze hoofdtaken. Het uit handen nemen van de rompslomp bij grond (in eigendom van niet-agrariers) is ons belangrijkste doel. De vele werkzaamheden en de tijd die er mee gepaard gaan om dit zelf te doen, wegen niet op tegen onze beheerkosten. Door uw grond in beheer te geven bij Pachtloket bent u verzekerd van zorgeloos beheer. Wij sluiten een pachtcontract af met de pachter namens de grondeigenaren die met ons een beheerovereenkomst hebben gesloten. Dus in die gevallen ontvangen wij pacht, conform de landelijk vastgestelde pachtnormen. De beheervergoeding is genoemd in de beheerovereenkomst en wordt verrekend met de ontvangen pacht. De voordelen van het in beheer geven van (beleggings)gronden voor de eigenaren zijn: - geen administratieve rompslomp - geen individuele contract(onderhandeling) met pachters - vrijstelling voor OZB (cultuurgrondvrijstelling) - waarde-aanpassing Het voordeel van het uitbesteden van het beheer voor de eigenaar zit hoofdzakelijk in de financiële voordelen bij de laatste 2 punten. Voor meer informatie bekijkt u de pagina Advies.
BEHEER