HET PACHT LOKET

Advies

Beheer van cultuurgrond

Beheer en verpachten van grond behoort tot onze hoofdtaken. Het uit handen nemen van de rompslomp bij grond (in eigendom van niet- agrarriers) is ons belangrijkste doel. De vele werkzaamheden en de tijd die er mee gepaard gaan om dit zelf te doen, wegen niet op tegen onze beheerkosten. Door uw grond in beheer te geven bij Pachtloket bent u verzekerd van zorgeloos beheer. Pacht is een grondgebruikvorm waarbij de verpachter zorgt voor de financiering van de grond terwijl de pachter zich richt op de exploitatie van grond tegen een vergoeding. Een relatief lage vaste pachtprijs gecombineerd met een langdurige beschikkingmacht over grond maakt van pacht een aantrekkelijk krediet in natura. De pachter leent als het ware het productiemiddel grond van de verpachter. Na afloop van de pachttermijn geeft de pachter dit productiemiddel weer terug. De betekenis van deze financieringsfunctie kan voor landbouwbedrijven omvangrijk zijn.

WOZ-waarde vrijstellingen.

De onroerende-zaakbelasting en de wet WOZ kent ook vrijstellingen. Dit wil zeggen dat deze objecten geen aanslag krijgen en soms ook geen WOZ-beschikking. Deze vrijstellingen zijn vastgelegd in de wet WOZ, de gemeentewet en in de verordening. Ten behoeve van de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, daaronder mede begrepen de open grond, alsmede de ondergrond van glasopstanden, die bedrijfsmatig aangewend wordt voor de kweek of teelt van gewassen, zonder daarbij de ondergrond als voedingsbodem te gebruiken. OZB : Voor grondeigenaren die dus niet zelf de grond gebruiken voor bedrijfsmatige cultuurgrond biedt een overeenkomst met PachtLoket het bewijs dat u de grond ter beschikking stelt voor de land- of bosbouw. Dat betekent dus een vrijstelling voor een OZB aanslag. Dit scheelt al snel enkele tientalelen euro’s per jaar.
© 2021 PachtLoket

Gratis Advies

U kunt vrijblijvend contact opnemen met Pachtloket

Voor vragen over pacht- en grondaken, erfpacht, koop- en verkoop van gronden en opstallen, onteigening, WVG etc etc. U krijgt gratis telefonisch advies. Bij herhalend- of schriftelijk advies kunnen wij met u een onkostenvergoeding of uurloon overeenkomen voor uit te voeren werkzaamheden. Deze vergoeding is gebaseerd op de tijdsinspanning die uw vraag aan werkzaamheden met zich meebrengt. Heeft u grond in eigendom die nog niet beheerd wordt, neem dan zeker contact op!
ADVIES

Advies

Beheer van cultuurgrond

Beheer en verpachten van grond behoort tot onze hoofdtaken. Het uit handen nemen van de rompslomp bij grond (in eigendom van niet-agrarriers) is ons belangrijkste doel. De vele werkzaamheden en de tijd die er mee gepaard gaan om dit zelf te doen, wegen niet op tegen onze beheerkosten. Door uw grond in beheer te geven bij Pachtloket bent u verzekerd van zorgeloos beheer. Pacht is een grondgebruikvorm waarbij de verpachter zorgt voor de financiering van de grond terwijl de pachter zich richt op de exploitatie van grond tegen een vergoeding. Een relatief lage vaste pachtprijs gecombineerd met een langdurige beschikkingmacht over grond maakt van pacht een aantrekkelijk krediet in natura. De pachter leent als het ware het productiemiddel grond van de verpachter. Na afloop van de pachttermijn geeft de pachter dit productiemiddel weer terug. De betekenis van deze financieringsfunctie kan voor landbouwbedrijven omvangrijk zijn.

WOZ-waarde vrijstellingen.

De onroerende-zaakbelasting en de wet WOZ kent ook vrijstellingen. Dit wil zeggen dat deze objecten geen aanslag krijgen en soms ook geen WOZ-beschikking. Deze vrijstellingen zijn vastgelegd in de wet WOZ, de gemeentewet en in de verordening. Ten behoeve van de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, daaronder mede begrepen de open grond, alsmede de ondergrond van glasopstanden, die bedrijfsmatig aangewend wordt voor de kweek of teelt van gewassen, zonder daarbij de ondergrond als voedingsbodem te gebruiken. OZB : Voor grondeigenaren die dus niet zelf de grond gebruiken voor bedrijfsmatige cultuurgrond biedt een overeenkomst met PachtLoket het bewijs dat u de grond ter beschikking stelt voor de land- of bosbouw. Dat betekent dus een vrijstelling voor een OZB aanslag. Dit scheelt al snel enkele tientalelen euro’s per jaar.
ADVIES